Zitoppervlak, Heupen en Dijen

Wanneer je op je zij ligt, stimuleer je de musculus tensor fasciae latae. Dit is een lange spier die langs de heupen loopt.